o Sympóziu

Mix obsahov, foriem, atmosfér a predovšetkým ľudí. Sympózium.

Zaujíma vás, čo je nové v Slovenskom skautingu a ako uplatniť skautské vedomosti a zručnosti v profesnom živote?

Dostalo vás Sympózium 2018 rovnako ako nás, či  ste zvedaví, ako sme sa pokúsili preskočiť vysoko nastavenú latku minulého ročníka?

Viete, že vám chceme aj tento rok ponúknuť najčerstvejšie, najzaujímavejšie a najkvalitnejšie obsahy, ktoré sme dokázali objaviť v skautských i neskautských vodách?

Pred piatimi rokmi sme cítili potrebu vytvoriť priestor pre zdieľanie rôznych myšlienok a nápadov , ktoré priamo alebo nepriamo súvisia so skautingom. Objavil sa nápad spojiť TedX, jamboree, holywoodskú premiéru, ľudové pranostiky, kaviarenskú pohodu a  skautskú víkednovku, z čoho vzniklo jedinečné Sympózium, na ktoré dodnes spomína nejeden akčný vodca či náročný rover. Poháňaní dobrými ohlasmi z Vašej strany, chuti ďalej vnášať do vzdelávania čerstvý vzduch a radosťou zo zmysluplnej práce pripravujeme tretí ročník Sympózia.

Pre koho to robíme? Pre všetkých, ktorých zaujíma skauting. Pre všetkých, ktorí sú aktívni na akejkoľvek úrovni. Pre všetkých, ktorí sa chcú niečo nové naučiť a dozvedieť. Pre všetkých členov, činovníkov, vodcov, absolventov LRŠ, RA, VLŠ a členov rád a aj pre tých, ktorí skauti nie sú, ale chceli by nakuknúť pod jeho pokrievku. Inšpirujme sa navzájom.

Pripravte sa na podnetné prednáškové bloky, stimulujúce diskusie, živé recenzie, krásne prostredie, talentovaných ľudí, nové zážitky, niekoľko hier a zopár noviniek. Na programe bude priestor na neformálne rozhovory s rečníkmi aj účastníkmi a nevynecháme ani obľúbenú kaviareň. Ako to dopadne? Uvidíme (sa) na Sympóziu 2019!

Pre média

Sympózium je vzdelávacie podujatie organizované pod záštitou Slovenského skautingu. Cieľom podujatia je formou konferencie inšpirovať a prepojiť dospelých dobrovoľníkov a lídrov organizácie s odborníkmi z praxe. Sympózium ponúka bohatý výber prednáškových blokov a workshopov (starostlivosť o dobrovoľníkov, efektívne riadenie tímu, fundraising, PR a i.), priestor pre diskusie, spoločenský program a možnosť vzájomnej inšpirácie. Slovenský skauting nie je len jedna z najväčších a najaktívnejších organizácii pre deti a mládež na Slovensku, je to – všestranný rozvoj osobnosti – dobrodružstvo, priateľstvo a plnenie si snov – možnosť zdolávať osobné výzvy, vyniknúť a zažiť pocit úspechu – viac ako 6000 členov a vyše 1000 rôznych akcií od výletov do múzeií až po letné tábory, ktoré pripravujú a realizujú školení dobrovoľníci